Arş.Gör.Dr.
Ümit DURU
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
İletişim